Petra Tuunter, Fysiotherapeut

Mijn naam is Petra Tuunter. In 2005 studeerde ik af als fysiotherapeut. Kort daarna volgde ik de opleiding tot ZwangerFit-docent. Sinsdien heb ik in verschillende fysiotherapiepraktijken gewerkt. Het plezier dat ik had met de aanstaande en nieuwe moeders tijdens de ZwangerFitlessen, maar ook mijn betrokkenheid bij hun ervaringen met hun bekken en bekkenbodem tijdens en na de zwangerschap, deed me in 2015 besluiten om me te specialiseren als bekkenfysiotherapeut.

In 2019 studeerde ik af en inmiddels help ik vrouwen met zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn, urineverlies, verzakkingsklachten en pijn bij vrijen. Maar ook verlies van ontlasting, vaak moeten plassen, pijn rond het staartbeen en in de bekkenbodem zijn soms reden voor vrouwen én mannen om mij op te zoeken.

Petra

Daphne benaderde me medio 2020 om onderdak te vinden bij Dana als bekkenfysiotherapeut. Ik ben een groot voorstander van het combineren van reguliere en complementaire zorg en heel enthousiast over de IPT-opleiding die Mariëtte en Daphne in de wereld hebben gezet. Ik hoop die zelf ooit ook nog eens te volgen. Ik vind het heel bijzonder en dankbaar om onderdeel te mogen zijn van de zorg die in Casa Calluna wordt geboden.

Bekkenfysiotherapie kan een effectieve aanpak zijn van functionele problemen in het bekkengebied. De therapie bestaat doorgaans uit uitleg en oefeningen, eventueel met biofeedback. Oefeningen kunnen gericht zijn op ontspanning, versterking of coördinatie van de bekkenbodem. Bij bekkenpijn ligt de nadruk op het leren stabiliseren van het bekken.

De therapie wordt doorgaans vergoed uit de aanvullende verzekering; bij sommige klachten uit de basisverzekering. Een behandeling begint altijd met een intake waarin we samen de klachten in kaart brengen, de mogelijkheden van therapie bespreken en, indien gewenst, een behandelplan opstellen. Je bent van harte welkom voor een afspraak!

BIG nr: 19064315904